Tayammum Syi’ah Dengan Cara Mengusapkan Telapak Tangan Pada Kemaluan Wanita


Bodoh dan agama porno itulah agama syi’ah. Selalu mengait-ngaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tabu, walaupun itu adalah ibadah.

Laa haula wa laa quwwata illaa billah. Sempat-sempatnya tayammum dikaitkan dengan kemaluan seorang wanita.

Mereka membolehkan tayammum dengan cara menepukkan kedua tangan diatas kemaluan seorang wanita. Agama apa ini kecuali agama porno. Mari kita menyimak salah satu perkataan pendeta besar besar mereka “Al-Hilli”.

Al-Hilli berkata pada kitabnya “Nihayah Al-Ihkam”:

الفرج ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم

Walaupun kita katakan bahwasanya menyentuh kemaluan adalah hadats akan tetapi seandainya seseorang menepukkan telapak tangannya diatas kemaluan seorang wanita yang ada debunya, maka tayammumnya sah” (Nihayah Al Ihkam hal. 208)

Gambar:

Saya rasa tak perlu, saya berkomentar lagi dalam permasalahan ini. Cukup para pembaca saja yang menilai akan kehinaan mereka sebagai budak seks dan hawa nafsu.

Untuk para pembaca yang ingin mengetahui banyak bukti bahwa para pendeta syi’ah adalah budak seks dan hawa nafsu bisa baca disini: http://www.alamiry.net/2014/03/sexpun-tidak-bisa-ditinggalkan-oleh-syiah-walaupun-mereka-sedang-beribadah.html


Semoga bermanfaat. Wa shallallahu ‘alaa nabiyyinaa Muhammad.


PenulisMuhammad Abdurrahman Al Amiry

Artikelalamiry.net (Kajian Al Amiry)

Anda diperkenankan untuk menyebarkan, re-publikasi, copy-paste atau mencetak artikel yang ada di alamiry.net dengan menyertakan alamiry.net sebagai sumber artikel.


Ikuti status kami dengan menekan tombol follow pada akun FB Muhammad Abdurrahman Al Amiry , dan tombol follow pada akun Twitter @ma_alamiry

Tidak ada komentar:

Posting Komentar